بر اساس گزارش اقدامات نظارتی مجلس در دوره دهم اجلاسیه سوم؛ حضور منظم و فعال نماینده نایین، خور و بیابانک به عنوان نماینده ناظر در جلسات نظارتی

عمومی
ساختار

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

بر اساس گزارش اقدامات نظارتی مجلس در دوره دهم اجلاسیه سوم عباسعلی پوربافرانی بیشترین تعامل در مورد بهره برداری از گزارش‌های معاون نظارت را داشته و به عنوان نماینده ناظر به صورت منظم و فعال در جلسات نظارتی حضور داشت.

 به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت؛ گزارش اقدامات نظارتی مجلس در دوره دهم اجلاسیه سوم در نشست یک شنبه، 26 خردادماه توسط غلامرضا اسداللهی معاون نظارت مجلس قرائت شد.

بر اساس این گزارش عباسعلی پوربافرانی از جمله نمایندگانی است که بیشترین تعامل در مورد بهره برداری از گزارش های معاون نظارت را داشته و به عنوان نماینده ناظر به صورت منظم و فعال در جلسات نظارتی حضور داشت.

گفتنی است در حال حاضر 133 نماینده منتخب مجلس در 73 مجمع و شورای ملی و 279 نماینده در 186 هیات و مجمع استانی عضویت دارند که گزارشات این نمایندگان از عملکرد و نحوه برگزاری این مجامع ملی و استانی جمع آوری و بررسی شد که متاسفانه علیرغم تکلیف قانونی برای تشکیل جلسه در موعد مقرر قانونی تشکیل جلسه ندادند اما نمایندگان ناظر آنها از جمله آقای پوربافرانی جلسات موثری را برای اجرای این قانون داشتند.

دربازه زمانی این گزارش؛ معاونت نظارت پیگیری های لازم را از مجامع، هیات ها و شوراهایی که اقدام به تشکیل جلسه ننموده اند برای برگزاری جلسه به عمل آورده است از جمله پیرو پیگیری این معاونت و تلاش های فراوان جناب آقای عباسعلی پوربافرانی ناظر شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی شورای مذکور پس از وقفه دو ساله فعال شده و اقدام به برگزاری جلسات نمود. شایان ذکر است جلسات شورایعالی صنایع دریایی علیرغم پیگیری های به عمل آمده توسط توسط معاونت نظارت و جناب آقای سیدمهدی مقدسی ، نماینده اراک ناظر شورای مذکور هنوز تشکیل نشده است.

این اقدامات منجر به صدور نزدیک به 5500 فقره مکاتبه از سوی معاونت نظارت در طول اجلاسیه سوم شده که رشد قابل توجهی در انجام اقدامات نظارتی را به همراه داشته است همچنین ضمن تشکر از تمامی نمایندگان محترم مجلس آقایان غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، عباسعلی پوربافرانی، احمد مازنی و حسینعلی حاجی دلیگانی بیشترین تعامل را برای بهره برداری از گزارش های معاونت نظارت داشته اند.