هشتمین شماره نشریه آوای کویر منتشر شد .

عمومی
ساختار
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

هشتمین شماره نشریه آوای کویر به مدیر مسئولی عباسعلی پوربافرانی با موضوعات خوروبیابانک در مسیر توسعه ، آغاز مراحل نصب دستگاه MRIدر نایین ،قانونگذاری ، نظارت وپیگیری مطالبات مردمی و....منتشر شد .

فایل نشریه را اینجا ببینید