حضور نماينده مردم شريف شهرستان هاي نايين و خور وبيابانك در كارگروه اشتغال استان اصفهان

اخبار
ساختار
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

عباسعلي پوربافراني نماينده مردم نايين و خوروبيابانك در مجلس شوراي اسلامي در روز شنبه 96/9/18در كار گروه اشتغال استان اصفهان كه با حضور استاندار استان تشكيل گرديد حضور يافتند .