گزارش تصویری حضور وزیر محترم جهاد کشاورزی در شهرستان نایین

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

به دعوت نماینده مردم نایین و خور و بیابانک در مجلس شورای اسلامی وزیر جهاد کشاورزی و مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی پنج شنبه 28 تیرماه به نایین سفر کردند.