ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

کمیته آموزش وتحقيقات با حضور نماینده مردم شریف شهرستان های نائین و خوروبیابانک ، فرماندار محترم ، رييس آموزش و پرورش نايين و ساير اعضا جمعه شب 96/08/19 به منظور بررسي مسائل ومشكلات در دفتر ارتباط مردمي نماينده در شهر نايين تشكيل گرديد .

برای دریافت آخرین خبر ها ایمیل خود را در اینجا ثبت نمایید.