باپیگیری های نماینده مردم نحوه جذب دانشجو در دانشگاه فرهنگیان در آزمون سال۹۷ تغییر کرد .

عمومی
ساختار
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

با پیگیری های نماینده مردم ،سهمیه بومی دانشگاه فرهنگیان از استانی به شهرستانی تغییر کرد.

به گزارش تارنمای اطلاع رسانی ، با تذکر کتبی عباسعلی پوربافرانی نماینده مردم نائین و خور وبیابانک به وزیر آموزش و پرورش در آذر ماه سال 96 برای بررسی نحوه اعمال سهمیه بومی دانشگاه فرهنگیان که منجر به حذف بسیاری از دانش آموزان بومی شهرستان‌ نائین شده بود و سؤالی که در همین رابطه اردیبهشت ماه 97 از وزیر مطرح شد مقرر شد،در خصوص اصلاح سهمیه بومی در دانشگاه فرهنگیان در شهرستانهای نایین و خور و بیابانک که تضییع حق دانش آموزان این مناطق را در پی داشت و دانش آموزان غیر بومی در دانشگاه پذیرفته می شدند نحوه جذب دانشجو در  آزمون فرهنگیان سال 1397 تغییر کند که با پیگیری های مجدانه نماینده  مردم شریف شهرستان های نایین و خور وبیابانک در دفترچه راهنمای انتخاب رشته 97مربوط به دانشگاه فرهنگیان سهمیه بومی که در سال 96 استانی (اصفهان ، نایین وخور و بیابانک )بود از سهمیه استانی به شهرستانی تغییر وفقط دانش آموزان نایین وخوروبیابانک می توانند این دو شهر را انتخاب کنند.

970520