تقدیر مدیریت آموزش و پرورش و فرهنگیان شهرستان خور وبیابانک از نماینده محترم

عمومی
ساختار
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 مدیریت آموزش و پرورش و فرهنگیان شهرستان خور وبیابانک از عباسعلی پوربافرانی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تقدیر کردند .

به نقل از فرمانداری شهرستان خور و بیابانک مدیریت محترم آموزش و پرورش و فرهنگیان شهرستان خوروبیابانک ضمن صدور پیامی از زحمات و پیگیریهای جناب آقای  پوربافرانی نماینده محترم و خدوم و مردمی شهرستان های نائین و خوروبیابانک جهت بهسازی و تکمیل ابنیه و پروژه های آموزشی تقدیر نمودند .
شایان ذکر است هفته گذشته پس از پیگیریهای مستمر نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی پس از حضور دکتر رخشانی مهر معاون محترم وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان توسعه ، تجهیز و نوسازی مدارس کشور ضمن افتتاح چند واحد آموزشی و کلنگ زنی دو واحد کارگاهی -آموزشی ، تصمیمات مهمی در راستای بهسازی و رفع تنگناهای آموزشی شهرستان محروم و کویری خوروبیابانک اتخاذ گردید .