گزارش تصویری برگزاری مجمع نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی به میزبانی نماینده نایین ، خوروبیابانک

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

جلسه مجمع نمایندگان استان اصفهان به میزبانی نماینده مردم نایین در مجلس شورای اسلامی در نایین برگزار شد