گزارش تصویری بازدید وزیر نیرو از طرح آبرسانی مجتمع روستایی کوهستان و بهارستان نایین

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال