ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

هشتمین شماره نشریه آوای کویر به مدیر مسئولی عباسعلی پوربافرانی با موضوعات خوروبیابانک در مسیر توسعه ، آغاز مراحل نصب دستگاه MRIدر نایین ،قانونگذاری ، نظارت وپیگیری مطالبات مردمی و....منتشر شد .

فایل نشریه را اینجا ببینید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

عباسعلی پوربافرانی گفت: متاسفانه قوانین ما در برخی موارد به ویژه در حوزه امر به معروف و نهی از منکر تعارض‌ها و نقص‌هایی دارد که باید مورد بازنگری قرار گیرند.

مقالات دیگر...

برای دریافت آخرین خبر ها ایمیل خود را در اینجا ثبت نمایید.