امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

نمایندگان مجلس معتقدند هدایت توریست‌ها توسط تورگردان‌ها، سبب بازار گرمی دلال‌ها و فروش صنایع‌دستی وارداتی با قیمت‌های گزاف به توریست‌ها و آسیب به پیکره کم‌توان صنایع‌دستی کشور شده است.

برای دریافت آخرین خبر ها ایمیل خود را در اینجا ثبت نمایید.