پوربافرانی: وزیر پیشنهادی کار اشراف کامل بر اقتصاد داشته باشد

خبرگزاری ها
ساختار
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می گوید با توجه به اهمیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در جنگ اقتصادی فردی باید سکاندار این وزارتخانه را بر عهده گیرد که بر فضای اقتصادی اشراف داشته باشد.

عباسعلی پوربافرانی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به معرفی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سوی دولت، اظهار داشت: وزارت تعاون، وزارت عریض و طویلی است که موضوعات متعددی و ویژه اقتصادی را دنبال می کند، چرا که بسیاری از کارخانه های کشور و سازمان تامین اجتماعی زیر مجموعه این وزارت محسوب می شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه عمده مسئولیت وزارت تعاون تامین رفاه و معیشت مردم است، ادامه داد: این وزارتخانه علاوه بر فعالیت های اقتصادی، تامین رفاه مردم، خدمات درمانی وبیمه ای ارائه می دهد بنابراین وزیری که سکان این وزارتخانه را به دست می گیرد باید بر تمام امور مسلط باشد.

نماینده مردم نایین، خور، بیابانک در مجلس دهم شورای اسلامی گفت: هر سه وظیفه وزارت تعاون مهم وحساس است، ایجاد اشتغال، ارائه خدمات بیمه ای و خدمات اقتصادی در دوران جنگ اقتصادی پر اهمیت است و فردی می تواند از عهده وزارتخانه برآید که اشراف کلی بر سه موضوع داشته باشد.

وی با بیان اینکه نمی توان فردی را پیدا کرد که بر هر سه حوزه تسلط کامل داشته باشد، بیان داشت: فرد متخصص در هر سه بخش وجود ندارد اما می توان فردی که اشراف کلی به هر سه بخش دارد را برای وزارتخانه در نظر گرفت، وزیر کار باید صاحب نظر و متخصص باشد.

پوربافرانی در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه دولت باید هر چه زودتر وزرای پیشنهادی خود را معرفی کند، عنوان کرد: وزیر تعاون باید بتواند از افراد متخصص برای زیر مجموعه های خود استفاده کنند، هماهنگی بین بخشی ایجاد کند تا مسائل به طور تخصصی پیش برده شود.

این نماینده مجلس تاکیدکرد: با توجه به اینکه در شرایط سخت اقتصادی قرار داریم و وزارت کار می تواند نقش مهمی ایفا کند، به نظر می رسد بهتر باشد فردی وزیر این وزارتخانه شود که بر فضای اقتصادی اشراف داشته باشد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بنابراین فردی می تواند از عهده مسئولیت های متعدد وزارت عریض و طویل تعاون بر آید که بر هر سه حوزه کاری وزارت اشراف داشته باشد، تجربه کاری کسب کرده و می تواند تیم هماهنگی را در کنار هم جمع کند./

 

برای دریافت آخرین خبر ها ایمیل خود را در اینجا ثبت نمایید.