پوربافرانی: وزارت نیرو هیچ اعتباری برای پروژه آبرسانی استان اصفهان اختصاص نداده است.

خبرگزاری ها
ساختار
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نماینده مردم نایین و خوروبیابانک گفت: به دلیل عدم تصویب و تخصیص اعتبارات لازم برای پروژه آبرسانی استان و زاینده رود، نمایندگان به صورت جمعی از نمایندگی مجلس استعفا دادند.

«عباسعلی پوربافرانی» در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شبستان در نایین گفت: وضعیت آب استان وضعیت نامناسبی است و متاسفانه در طول چند سال گذشته هیچ یک از مسئولین به قول هایی که در مورد آب اصفهان دادند عمل نکرده اند و هر روز شاهد کاهش ذخیره آب در استان هستیم.

 نماینده مردم نایین و خوروبیابانک افزود: امروز اصفهان با بحران بی آبی مواجه است و نمایندگان استان منتظر بودند تا در بودجه سال 98 وزارت نیرو اعتباری مناسب برای انجام پروژه آب رسانی استان اصفهان اختصاص دهد که در کمال ناباوری پس از تصویب طرح ها و بودجه سال 98 هیچ گونه اعتباری برای آب رسانی به استان و زاینده رود دیده نشده است.

 وی اظهار داشت: با وجود بحران کمبود آب، اکثریت نمایندگان استان اصفهان به صورت جمعی در اعتراض به این موضوع اقدام به کناره گیری نموده چرا که اگردر خصوص امر مهم آب اصفهان اندیشه نشود ،مردم استان سال های آینده با مشکل کم آبی و بی آبی مواجه خواهند شد./

برای دریافت آخرین خبر ها ایمیل خود را در اینجا ثبت نمایید.