اختیارات مسئولان محلی برای تسهیل اشتغال و تولید افزایش می یابد

خبرگزاری ها
ساختار
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نماینده مردم نایین ، خور وبیابانک در مجلس شورای اسلامی گفت: اختیارات مسئولان محلی برای تسهیل شرایط اشتغال و تولید در قالب کمیته ویژه سرمایه گذاری افزایش می یابد.

 عباسعلی پوربافرانی  در گفت و گو با ایرنا افزود: توسعه سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال و رونق تولید نیازمند تسهیل شرایط برای فعالان اقتصادی است که در هر منطقه مسئولان محلی باید این اقدام را انجام دهند.
وی بیان کرد: تمرکزگرایی، شرایط سخت اداری و نظرات سلیقه ای سازمان ها و نهادهای اداری شرایط سرمایه گذاری را سخت کرده که این موضوع فعالیت اقتصادی را دشوار ساخته است.
وی با بیان این که مجلس شورای اسلامی در تسهیل قوانین و دولت با کاهش بروکراسی اداری فرصت های این حوزه را افزایش دهد، تصریح کرد: طرح تشکیل 'کمیته ویژه سرمایه گذاری' به صورت استانی و شهرستانی در کمسیون اجتماعی مجلس بررسی و پس از تصویب در صحن علنی مجلس تشریح می شود.
نماینده مردم نایین ، خور وبیابانک  در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این طرح سعی شده با تشکیل کمیته ویژه در فرمانداری ها و استانداری ها، اختیارات مسئولان هر منطقه افزایش و برای رفع بسیاری از موانع پیش رو تصمیم گیری و با استفاده از امکانات محلی و تعامل با ستادهای مرکزی وزارتخانه ها مشکل افراد فعال اقتصادی و سرمایه گذار را رفع کنند.
وی با بیان اینکه با تصویب این طرح مجلس شورای اسلامی به رونق تولید کمک کرده است، یادآورشد: مانع تراشی، فرآیند طولانی اخذ مجوز و پاسخ استعلامات و سخت گیری ها انگیزه اقتصادی و کار تولیدی را از بین می برد و کشور با معضلاتی روبو خواهد شد.
پوربافرانی خاطرنشان کرد: در کمیته ویژه سرمایه گذاری ناهماهنگی ها بررسی و هم افزایی بین بخش های مختلف خصوصی، دولتی و مردمی ایجاد خواهد شد.
کمیته ویژه سرمایه گذاری طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس برای رونق تولید و کاهش موانع پیش روی سرمایه گذاری است که با تصویب آن کمیته هایی در شهرستان ها و استانداری ها تشکیل و مسئولان اداری مرتبط و همچنین کارشناسان اقتصادی راهکار سنجی می کنند که این هم افزایی و افزایش اختیارات مسئولان محلی در این کمیته به رشد اقتصادی کمک می کند.

برای دریافت آخرین خبر ها ایمیل خود را در اینجا ثبت نمایید.