پوربافرانی تاکید کرد: اجرای کامل طرح الکترونیکی شدن پرونده بیماران تا پایان خردادماه

خبرگزاری ها
ساختار
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه نمکی قول داده است که طرح الکترونیکی شدن پرونده بیماران تا پایان خرداد ماه جاری عملیاتی شود،گفت: مدیریت منابع وهزینه ها با الکترونیکی شدن پرونده بیماران امکان پذیر است.

 عباسعلى پوربافرانى در گفت‌و گو با خبرنگار خبرگزارى خانه ملت درباره وضعیت اجرایی طرح الکترونیکى شدن پرونده بیماران گفت: خبرهای خوشی در حوزه بهداشت و درمان دریافت کرده ایم که نوید روزهاى خوبى با اجرایی طرح الکترونیکى شدن پرونده بیماران در حوزه سلامت می دهد زیرا می توان هزینه ها را در حوزه بهداشت و درمان با اجرای طرح مذکور به نحوه مطلوب کنترل کرد.

رؤیت آنلاین پرونده بیماران با الکترونیکی شدن پرونده های پزشکی

نماینده مردم نایین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با الکترونیکی شدن پرونده بیماران، سوابق بیمار براى پزشک قابل رؤیت است بنابراین در این راستا می توان به سادگی از تکرار پروسه های درمانی مکرر در حوزه درمان جلوگیری بعمل آورد.

پوربافرانی افزود: سرعت بخشیدن به دسترسى اطلاعات بیماران از جمله شرح حال بیمار با الکترونیکی شدن پرونده بیماران محقق می شود و این در حالی است که برای کنترل هزینه ها در حوزه بهداشت و درمان الزامی است گه نگاه ویژه به اجرای کامل طرح پرونده های الکترونیکی بیماران در حوزه بهداشت و درمان داشته باشیم.
اجرای کامل طرح الکترونیکی شدن پرونده بیماران تا پایان خردادماه

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه وزیر بهداشت قول داده است که طرح الکترونیکی شدن پرونده بیماران تا پایان خرداد ماه جاری عملیاتی شود، یادآورشد: مدیریت منابع وهزینه ها با الکترونیکی شدن پرونده بیماران در جامعه امکان پذیر است./

برای دریافت آخرین خبر ها ایمیل خود را در اینجا ثبت نمایید.