پوربافرانی :فروش مسکن برای درمان بیماری سرطان در شان مردم ما نیست

خبرگزاری ها
ساختار
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نماینده مردم در مجلس دهم بابیان اینکه فروش خانه برای درمان بیماری سرطان درشان کشور نیست،گفت: بسیاری از کارمندان وکارگران از پس هزینه‌های گسترده درمان سرطان برنمی‌آیند.

 عباسعلی پور بافرانی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره وضعیت تامین دارو برای بیماران سرطانی وخاص، گفت: بسیاری از بیماران خاص وسرطانی از پس هزینه های سنگین درمان برنمی آیند بنابراین تزریق بسته های حمایتی برای طی درمان پروسه درمان بیماران سرطانی وخاص باید پر رنگ تر از گذشته شود تاخللی برای در روند درمان بیماران مذکور در کشور ایجاد نشود.

فروش خانه برای درمان بیماری سرطان درشان کشور نیست

نماینده مردم نایین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فروش خانه و خودرو برای درمان بیماری سرطان به هیچ وجه توجیه منطقی ندارد تصریح کرد: انتظار داریم وزارت بهداشت ودرمان و شورای عالی بیمه تدبیرهای لازم را تدارک ببیند تا بتوان هزینه درمان سرطان را در کشور بطور جامع پوشش داد.

وی ادامه داد: با اصلاح و ضوابط آیین نامه های موجود می بایست از بیماران سرطانی در حوزه درمان حمایت کرد تابتوان بسیاری یا تمام هزینه های درمان بیماران سرطانی را در کشور تمام وکمال پوشش داد.

پوربافرانی افزود: مجلس شورای اسلامی می‌بایست با حمایت ویژه تلاش کنند که هزینه درمانی بیماران سرطانی تامین شود و این در حالی است که فروش خانه برای درمان بیماری سرطان در شان وزارت بهداشت ودرمان کشور نیست.

کارمندان وکارگران ازپس از هزینه‌های درمان سرطان برنمی آیند

وی ادامه داد : کارمندان وکارگران از پس از هزینه‌های گسترده درمان سرطان برنمی آیند بنابراین دولت ، مجلس ، سازمان تامین اجتماعی وهلال احمر باید برای بهبود اقتصاد بیماران تلاش ویژه کنند.

عضوکمیسیون بهداشت ودرمان مجلس بابیان اینکه بسته حمایتی کارآمد برای بیماران خاص در قالب طرح تحول سلامت در نظر گرفته شود یادآور شد: بیماران خاص و سرطانی باکسری دارو در شرایطی روبرو هستند که قیمت های دارو نیز در حوزه درمان سرطان بسیار سر سام آور است.

برای دریافت آخرین خبر ها ایمیل خود را در اینجا ثبت نمایید.