پوربافرانی تاکید کرد : جلوگیری از هزینه های غیرضروری با اجرای طرح الکترونیکی شدن پرونده های پزشکی

گفت و گو ها و مصاحبه
ساختار
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس با بیان اینکه روند درمان بیماران در پرونده الکترونیک سلامت به طریق آنلاین قابل مشاهده خواهد بود،گفت: جلوگیری از عسکبرداری‌های مجدد در حوزه پزشکی با توسعه پرونده الکترونیکی امکان پذیراست.

 عباسعلی پور بافرانی درگفت‌و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره اجرایی طرح پرونده های الکترونیکی در حوزه بهداشت ودرمان در کشور،گفت: به عنوان مثال اگر بیماری در پایتخت سابقه بیماری داشته است، زمانی که به شهر دیگری برای طی پروسه درمانی اش مراجعه کند، پزشک می تواند از طریق پرونده الکترونیک، شرح حال بیمار رابه طریق آنلاین مشاهد کند.

جلوگیری از اتلاف منابع با اجرایی طرح الکترونیکی شدن پرونده های پزشکی

نماینده مردم نایین درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انتظار داریم تا پایان خردادماه، شاهد بهره برداری از بخش عمده ای از الکترونیکی شدن پرونده های پزشکی در حوزه درمان باشیم تصریح کرد: بااجرای کامل طرح الکترونیکی شدن پرونده ها در حوزه درمان ، بطور حتم جلوگیری از اتلاف منابع و در واقع مدیریت منابع نظام سلامت با هدف ارائه کیفیت خدمات مناسب به جریان می افتد.

وی ادامه داد: با رویکرد جدیدی که درحال حاضر در الکترونیکی شدن پروندهای پزشکی مشاهده می‌شود، به طور حتم می توان انتظار داشت درآینده بسیار نزدیک بتوان در هزینه ها ی درمان به نحو چشمگیری صرفه جویی کرد.

نسخه الکترونیکی فرصتی برای بهبود فرآیند نسخه نویسی در حوزه درمان

وی ادامه داد: نسخه الکترونیکی فرصتی برای بهبود فرآیند نسخه نویسی در حوزه درمان تلقی شود زیرا پزشک با مشاهده پروسه درمان بیمار از درمان غیر ضرور اجتناب می کند واین مسئله بدیهی است که هزینه های درمان را در حوزه بهداشت به شدت کاهش می دهد .

عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس با بیان اینکه روند درمان بیماران در پرونده الکترونیک سلامت به طریق آنلاین قابل مشاهده خواهد بود یادآورشد: جلوگیری از عسکبرداری‌های مجدد در حوزه پزشکی با توسعه پرونده الکترونیکی امکان پذیراست./

برای دریافت آخرین خبر ها ایمیل خود را در اینجا ثبت نمایید.