پوربافرانی : مطالبات بیمارستان‌ها از بیمه ها عاملی برای کاهش کارایی دفترچه درمان

گفت و گو ها و مصاحبه
ساختار
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه مطالبات بیمارستان‌ها از بیمه عاملی برای کاهش کارایی دفترچه درمانی است،گفت:برخی از بیمارستان ها تمایلی به پایبندی به بیمه‌های درمانی براثر طلب گسترده‌ای که از سازمان های بیمه گر دارند،ندارند.

 عباسعلی پوربافرانی در گفت وگوبا خبرنگارخبرگزاری خانه ملت درباره کارآیی دفترچه بیمه ها در حوزه بهداشت ودرمان،گفت: برای بررسی وضعیت کیفی وکمی خدمات بیمه ای در کشور الزامی است که نگاهی به وضعیت بدهکاری بیمه ها به بیمارستان ها بی اندازیم زیرا این مسئله موجب شده است که برخی از بیمارستانها تمایلی به همکاری با سازمان های بیمه گر نداشته باشند.

کمرنگ شدن کارآیی دفترچه های درمانی با عدم پرداخت بدهی دولت به بیمه ها

نماینده مردم نایین، خور، بیابانک در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:کمرنگ شدن کارآیی دفترچه های درمانی با عدم پرداخت بدهی دولت به بیمه ها شکل گرفته است.

وی ادامه داد: برای ارتقا خدمات کیفی به بیماران الزامی است که حمایت از سازمانهای بیمه گر توسط دولت به نحو مطلوب به جریان بی افتد تا بتوان خدمات کیفی به بیماران را فارغ از هر طبقه ای که در جامعه قراردارند،گسترش داد.

دولت در اسرع وقت بدهی خود را به سازمانهای بیمه گر پرداخت کند

عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس با بیان اینکه دولت در اسرع وقت بدهی خود را به سازمانهای بیمه گر پرداخت کند یادآورشد: برخی از بیمارستان ها تمایلی به پایبندی به بیمه‌های درمانی ندارند زیرا مطالبات گسترده ای از بیمه ها دارند.

برای دریافت آخرین خبر ها ایمیل خود را در اینجا ثبت نمایید.