نشست اعضای هیات علمی ،متخصصین و فعالان اقتصادی شهرستان نایین

نایین
ساختار
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نشست نخبگان نایین با حضور نماینده مردم شریف شهرستان های نایین و خور وبیابانک ، امام جمعه ،مسئولین شهرستان ، اعضای هیات علمی ،متخصصین وفعالان اقتصادی بومی شهرستان نایین وحومهدرمرکز خیریه الزهرا برگزار شد

برای دریافت آخرین خبر ها ایمیل خود را در اینجا ثبت نمایید.