دیدارعباسعلی پوربافرانی نماینده نایین و خور بیابانک و مسئولین با خانواده شهیدان،ایثارگران و جانبازان روستا های منطقه بهارستان و کوهستان

نایین
ساختار
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 عباسعلی پور بافرانی نماینده نایین و خور و بیابانک ،معاون فرماندار و کارکنان بنیاد شهید با خانواده شهیدان حسن قاسمی ،روستای حسن آباد توکلی.قربانعلی ارجکی،روستای ارجک . مرتضی قربانی و محمدرضا زارعی روستای مهرادران  ،خانواده شهید خلیل عبدالهی روستای وندیش ، شهید حسن رمضانی و شهید حسن بلانیان در روستای خاروان،روستای کجان شهید اکبر رمضانی و جانباز گل محمد قمی و در روستای کمال آباد با جانباز و آزاده جعفر رضایی و جانباز داود رضایی دیدار کردند .

منبع :پیام نایین

970112shohada970112shohada1970112shohada2970112shohada4970112shohada5jpg970112shohada6jpg

برای دریافت آخرین خبر ها ایمیل خود را در اینجا ثبت نمایید.