گزارش تصویری بازدید نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و رییس دبیر خانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی کشور از برخی از کارگاه های صنایع دستی نایین

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

پس از برگزاری کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان نایین در روز پنجشنه دوم آبان ماه سالجاری ، رییس دبیر خانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی کشور باتفاق نماینده محترم ، فرماندار و مسئولین از کارگاههای صنایع دستی بازار و کارگاه عبابافی محمدیه ، حمام پنجاهه وحسینیه چهل دختران بازدید

برای دریافت آخرین خبر ها ایمیل خود را در اینجا ثبت نمایید.