آئین کلنگ زنی احداث کتابخانه و مجتمع فرهنگی شهر جندق با حضور نماینده

خور و بیابانک
ساختار
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

با حضور پوربافرانی نماینده مردم شریف شهرستانهای نائین و خوروبیابانک در مجلس شورای اسلامی و  مهندس بلانیان فرماندار محترم شهرستان خور وبیابانک  آئین کلنگ زنی احداث کتابخانه و مجتمع فرهنگی شهر جندق برگزار شد
 نماینده مردم در مجلس طی حضور در شهر جندق و ضمن دیدار مردمی علاوه بر شرکت در آئین کلنگ زنی با حضور در گلزار با طراوت شهدای گمنام شهر جندق از مقام شامخ شهدا تجلیل نمودند.

برای دریافت آخرین خبر ها ایمیل خود را در اینجا ثبت نمایید.