با پیگیری پوربافرانی شهر فرخی در شرقی ترین نقطه استان اصفهان از نعمت گاز برخوردار شد .

خور و بیابانک
ساختار

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

پروژه اتصال شبکه گاز خانگی شهر فرخی پس از سالها انتظار با حضور جمعی از مقامات کشوری و استانی از جمله مشاوروزیر نفت در امور بیع متقابل ،نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ،مدیرعامل شرکت گاز استان ،فرماندار شهرستان خور وبیابانک، مدیرکل برنامه ریزی و تحول اداری استانداری اصفهان و .... در روز شنبه نهم آذرماه سالجاری افتتاح شد .

در این مراسم پس از افتتاح ایستگاه گاز دختر و مراسم دیدار عمومی و سخنرانی مسئولین در مسجد جامع شهر فرخی و تقدیر از عوامل پروژه عمرانی گاز شهرستان خوروبیابانک ، به صورت نمادین مشعل گاز شهر فرخی توسط مشاور وزیر نفت و مدیرعامل شرکت گاز استان روشن شد .

980909gazfarrokhi1
در ادامه نیز پس از بهره برداری و روشن نمودن گاز منزل پدر شهیدان بزرگوار احمد و حمید رئیسی ، ساختمان اداری گاز شهر فرخی افتتاح شد .
شایان ذکر است شبکه گاز فرخی با ۳۴ کیلومتر لوله گذاری جهت بیش از ۹۷۷ خانوار شهرفرخی با دارا بودن مخزن با قابلیت تزریق ۱۰۰۰مترمکعب در ساعت با اعتباری بالغ بر ۳۵ میلیارد ریال اجرا شده است .

 

980909gazfarrokhi

برای دریافت آخرین خبر ها ایمیل خود را در اینجا ثبت نمایید.