عباسعلی پوربافرانی به عنوان اولین و فعالترین نماینده در امور نظارتی معرفی گردید .

صحن مجلس
ابزارها
ساختار

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی در گزارش اقدامات نظارتی مجلس در اجلاسیه دوم دوره دهم اسامی کمیسیون ها و نمایندگان فعال در امور نظارتی را منتشر کرد .

 بر این اساس عباسعلی پوربافرانی نماینده نایین ، خوروبیابانک و حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر به عنوان نمایندگان فعال مجلس در موضوع نظارت بر تهیه و تصویب آیین نامه های اجرایی و مقررات  ونظارت بر اجرای قوانین معرفی شدند.

برای دریافت آخرین خبر ها ایمیل خود را در اینجا ثبت نمایید.