تذکر کتبی پوربافرانی به وزیر جهاد کشاورزی

صحن مجلس
ابزارها
ساختار
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

عیاسعلی پوربافرانی نماینده مردم شریف شهرستان های نایین در نشست علنی روز چهارشنبه اول اسفند به وزیر جهاد کشاورزی تذکر کتبی داد.

 عباسعلی پوربافرانی نماینده مردم نائین به وزیر جهاد کشاورزی درباره علت افزایش بی رویه قیمت محصولات کشاورزی و عدم نظارت به این بازار تذکر داد.

برای دریافت آخرین خبر ها ایمیل خود را در اینجا ثبت نمایید.