پوربافرانی در نشست روز گذشته مجمع نمایندگان استان با استاندار اصفهان

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 نشست اعضای مجمع نمایندگان استان اصفهان با استاندار اصفهان عصر دیروز۱۳ آذر ماه ۱۳۹۷ برگزار شد.

برای دریافت آخرین خبر ها ایمیل خود را در اینجا ثبت نمایید.